Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen goedgekeurd

  • Gepubliceerd op: 07-12-2023 - 09:22
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen goedgekeurdDe Nationale Assemblee heeft dinsdag met algemene (35) stemmen goedgekeurd de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen en de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellen.   De Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 is ter vervanging van een gelijknamige wet van 2011. Het is bedoeld om de Centrale Bank van Suriname beter in staat te stellen monetaire en financiële stabiliteit binnen Suriname te bevorderen, en de belangen van het publiek, dat haar gelden aan kredietinstellingen toevertrouwt, te beschermen. De wet voorziet in een vergunningenstelsel en in een adequaat toezichtinstrumentarium, op grond waarvan de Centrale Bank het toezicht kan uitoefenen. De Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen regelt de bevoegdheid van de Centrale Bank van Suriname om preventieve maatregelen, vro …
Lees Verder