Investeringen in agrarische sector cruciaal, zegt Mahinder Jogi

  • Gepubliceerd op: 29-09-2023 - 22:27
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Investeringen in agrarische sector cruciaal, zegt Mahinder Jogi VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Foto: Waterkant.net De president zei tijdens zijn jaarrede een budget vrij te maken voor investeringen in de landbouwsector zodat deze sector een bijdrage kan leveren aan de economie. Zo heeft de regering eerder het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (Nofa fonds) opgericht voor agrariers. Mahinder Jogi, VHP-fractielid, beaamt dat er investeringen zijn gepleegd in de sector, maar zegt dat het moeilijk is voor agrariers om gebruik te maken van beschikbare gelden uit dit fonds. Dat komt door de voorwaarden en procedures die zijn gesteld doo …
Lees Verder