Welk bestuurssysteem dan wel regeersysteem deel 2

  • Gepubliceerd op: 26-05-2023 - 08:52
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Welk bestuurssysteem dan wel regeersysteem deel 2Onderhavige verhandeling heeft betrekking op het vraagstuk van performance uit de serie “Grondwet kiesstelsel performance”. Welk regeersysteem geeft een betere performance te zien voor wat betreft de realisatie van een aantal beleidsdoelen van een regering. Het debat over presidentialisme en parlementarisme heeft een lange geschiedenis, en daaraan is in de afgelopen eeuw weinig veranderd. Het debat duurt voort ondanks het feit dat de effecten van verschillende uitvoerende structuren in zijn algemeenheid aanvaard worden. We definiëren Westminster als een parlementair systeem van rege …
Lees Verder