Nog steeds onenigheid over ‘no work no pay principe’ in

  • Gepubliceerd op: 04-02-2023 - 05:12
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Nog steeds onenigheid over ‘no work no pay principe’ in Er bestaat nog steeds onenigheid onder leden van De Nationale Assemblee over het wel of niet schrappen van artikel 28a uit de Personeelswet. Dit artikel zal het mogelijk maken voor de overheid om het ‘no work, no pay principe’ toe te passen op ambtenaren die geen werk verrichten. Ook zal de regering de mogelijkheid hebben om het salaris van ambtenaren die niet hebben voldaan aan de verplichte landsdienarenregistratie (VLDR) stop te zetten. De regering na de vele bezwaren tegen dit artikel gemeend een aanpassing te brengen, maar met name de oppositie en enkele leden van de coalitie zijn van …
Lees Verder