DNA keurt staatsbegroting 2022 goed

  • Gepubliceerd op: 21-05-2022 - 09:42
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

DNA keurt staatsbegroting 2022 goed De Nationale Assemblee heeft donderdagavond laat de staatsbegroting over het dienstjaar 2022 goedgekeurd met 30 stemmen vόόr en 15 tegen. De NDP-fractie stemde tegen de begroting, omdat ze vindt dat die niet realistisch is en niet beantwoordt aan de Comptabiliteitswet. De BEP-fractie verliet bij de stemming de zaal. Ze vindt dat er fundamentele onvolkomenheden aan de begroting kleven. Edward Belfort (ABOP) stemde ook tegen de begroting. De voltallige regeringscoalitie bestaande uit de VHP, de ABOP/PL en de NPS stemde vόόr de begroting. Met de goedkeuring van de begroting is een einde ge …
Lees Verder