Coalitie ondersteunt regeringsbeleid, moties oppositie

  • Gepubliceerd op: 20-05-2022 - 19:22
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Coalitie ondersteunt regeringsbeleid, moties oppositie De coalitie heeft de regering in een motie opgeroepen op de ingeslagen weg verder te gaan en het prudent financieel-economisch beleid voort te zetten. De regering werd ook opgeroepen de ondersteuning te blijven bieden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving en de getroffenen van de wateroverlast. Ook voor de productiesector wordt de nodige ondersteuning gevraagd ter bevordering van de economische groei. De coalitie vroeg om de relatie tussen sociale partners met de overheid te bevorderen, de veiligheid van de burger als hoogste prioriteit aan te merken en dat de regering op verantwoor …
Lees Verder