Volksgezondheid tracht burgers te beschermen tegen gevolgen

  • Gepubliceerd op: 13-05-2022 - 10:47
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Volksgezondheid tracht burgers te beschermen tegen gevolgen In 2020 werd Suriname geselecteerd voor deelname aan het WHO-FCTC2030 project. Het WHO-FCTC2030 project biedt Suriname de ​​kans om toegang te krijgen tot technische en financiële ondersteuning voor een betere handhaving en naleving van de Tabakswet – de wet die in 2013 is afgekondigd om roken te ontmoedigen. Deze wet heeft onder andere als doel huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksgebruik en -rook. Tabak is een van de meest bekende risicofactoren van NCD’s, Non Communicable Diseases ofwel Niet Overdraagbare Ziekten. Dat zijn c …
Lees Verder