STEEDS MINDER OPTIES

  • Gepubliceerd op: 25-07-2021 - 17:42
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

STEEDS MINDER OPTIES De door de regering Bouterse II benoemde leden van het zogeheten  Constitutioneel Hof Suriname, hebben op donderdag 22 juli bepaald, dat de gewijzigde Amnestiewet van april 2012 in De Nationale Assemblee, in strijd is met onze Grondwet, het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). De bevindingen van het Constitutioneel Hof werden voorgelezen door zijn voorzitter, mr. Gloria Stirling. Het ging hierbij om een verzoek tot toetsing van de wijziging van de Amnestiewet. Het verzoek werd bij het Hof ingedi …
Lees Verder