VES Commentaar op “Crisis en Herstelplan 2020-2022”

  • Gepubliceerd op: 27-01-2021 - 11:57
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

VES Commentaar op “Crisis en Herstelplan 2020-2022” De Vereniging van Economisten (VES) heeft met genoegen kennisgenomen van het eerste concept van het Crisis- en Herstelplan 2020-2022. Het concept “CHP” is een goede aanzet om te komen tot een door de VES voorgestelde “samenhangend evenwichtig Herstructurerings- of Aanpassingsprogramma dat de ontspoorde economie binnen redelijke termijn weer gezond kan maken.” Ter verdere vervolmaking heeft de VES, onder embargo, het Ministerie van Financiën een 11-pagina’s tellend commentaar doen toekomen met een overzicht van onduidelijkheden, overschattingen, onjuiste analyses en zichtbare tegenst …
Lees Verder