Voorzichtigheid geboden met burgerrechten

  • Gepubliceerd op: 25-01-2021 - 11:07
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Voorzichtigheid geboden met burgerrechten In de geschiedenis van Suriname zijn er 5 momenten geweest die ons bij zijn gebleven waar Surinamers voor het gebruik maken van hun burgerrechten in behoorlijke problemen zijn gekomen … door suppressie vanuit de Staat. Zij ageerden tegen de Staat en dat was niet gewenst. Er zijn meerdere gevallen geweest van onderdrukking van de Staat of intimidatie van personen omdat men opkwam tegen de Staat, de regering. Als eerste noemen we het neerschieten van 16-17 immigranten door koloniale troepen vanwege verzet tegen onderdrukking. Het tweede geval is de internering van Louis Doedel, (26 juli 1905 � …
Lees Verder