De educatieve functie van massamedia wordt verwaarloosd

  • Gepubliceerd op: 19-01-2021 - 16:22
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

De educatieve functie van massamedia wordt verwaarloosd Laten we beginnen met een begripsomschrijving. Onder massamedia wordt verstaan alle middelen die heel veel mensen bereiken, bijvoorbeeld televisie, radio, internet, kranten en tijdschriften, waarmee informatie wordt verspreid. Massamedia vervullen functies in de samenleving onder andere in het proces van politieke besluitvorming. De volgende functies van de media zijn te onderscheiden: – Communicatiefunctie: massamedia zijn technische uitbreidingen van de al aanwezige en aangeboren mogelijkheid van mensen om ideeën gedachten en gevoelens uit te wisselen. – Informatiefunctie: met de media …
Lees Verder