Over hypocrisie, vaccin-nationalisme en het lot van kleine

  • Gepubliceerd op: 16-01-2021 - 08:32
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Over hypocrisie, vaccin-nationalisme en het lot van kleine Rationeel ingestelde mensen leren door verstandelijk begrijpen, dat wil zeggen door deductie, reductie, abstractie en synthese. Mensen die niet rationeel zijn ingesteld handelen veelal op basis van emotie. De distinctie tussen rationeel ingestelde mensen en emotioneel ingestelde mensen is niet zuiver en hard te maken het gaat immers om mensen die in overwegende mate rationeel of in overwegende mate emotioneel zijn. Immers alle mensen vertonen zowel rationeel gedrag als emotioneel gedrag. Intellectuelen zijn veelal in overwegende mate rationeel ingesteld, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Lees Verder