Verklaring ministerie van Justitie en Politie: 10 december

  • Gepubliceerd op: 09-12-2020 - 15:42
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Verklaring ministerie van Justitie en Politie: 10 december Mensenrechten zijn rechten die elk mens heeft ongeacht ras, nationaliteit, etniciteit, taal, religie of iedere andere status. Enkele basis mensenrechten zijn het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op werk en educatie en het recht op leven. Deze en andere mensenrechten zijn allemaal opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring heeft veel positieve ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten gebracht. 10 December is de Internationale Dag van de Mensenrechten. De herdenking van deze dag is een goede gelegenheid om ons over het belang van mens …
Lees Verder