PCS-directeur: “Kiwa-certificaat is enorme uitdaging

  • Gepubliceerd op: 04-12-2020 - 21:07
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

PCS-directeur: “Kiwa-certificaat is enorme uitdaging “Het behalen van het Kiwa-certificaat is punt een, maar het behouden van dit certificaat is even belangrijk als het behalen ervan.” Dit zei de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, Raj Jadnanansing, bij het in ontvangst nemen van het certificaat als onderdeel van het hercertificeringstraject dat het PCS succesvol heeft doorstaan. Voor Jadnanansing is het een enorme uitdaging geweest om gezien de huidige omstandigheden rondom de COVID-19-pandemie in de wereld en Suriname en beperkte financiële middelen, het kwaliteitsmanagementsysteem in stand te houden. Toch is het g …
Lees Verder