Greenheart werknemers vs. Greenheart Suriname (1)

  • Gepubliceerd op: 23-11-2020 - 13:42
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Greenheart werknemers vs. Greenheart Suriname (1) Evenwicht tussen recht op arbeidsprestatie en recht op veilige werkplek Door: mr. Glenn Piroe Door de Surinaamse rechter in kort geding is in de zaak van 22 werknemers vs. Greenheart Suriname N.V.  (01 oktober 2020, A.R. No. 20-1500) een zeer belangwekkend vonnis gewezen. De Surinaamse rechter heeft in dit vonnis het evenwicht bevestigd tussen de plicht van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten en de plicht van de werkgever om zorg te dragen voor een veilige werkplek. Uit het vonnis van de rechter vloeit voort dat de plicht om arbeid te verrichten kan zijn opgeschort indien d …
Lees Verder