Significante invloed Covid-19 op rechtspraak

  • Gepubliceerd op: 05-10-2020 - 09:02
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Significante invloed Covid-19 op rechtspraak De Covid-19-pandemie heeft grote invloed gehad op de in- en output van de rechtspraak. Het aantal nieuwe in behandeling genomen zaken van het afgelopen zittingsjaar vertoont een significant verschil ten opzichte van het zittingsjaar daarvoor: 16.658 om...
Lees Verder