Suriname Nieuws

Opinie: Afscheidbeleid – Parbode Sneak Peek

  • Gepubliceerd op: 11-08-2020 - 04:52
  • Bron:
Opinie: Afscheidbeleid – Parbode Sneak Peek

Tijdens de economisch zware tijden onder en vanwege het vorige regeerteam, was er door hen een pakkettendienst georganiseerd om u tegen te zeggen. Men deed het voorkomen alsof de coalitiepartij levensmiddelenpakketten uitdeelde, maar ‘Vice’ gaf later in zijn ijver om de verduistering van de kasreserves goed te praten toe dat het om gemeenschapsgelden ging. Tekst Christa Sluisdom Het was zo dat eenieder wier inkomen het niet toeliet om in de eerste levensbehoeften te voorzien, een pakket kon krijgen. De pakketten werden verdeeld op een wanordelijke gestructureerde manier. De ressortraadsl …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Sapoen weg uit HVB (De Ware Tijd)
Herziening Grondwet (Dagblad Suriname)
COLUMN: Contant! (De Ware Tijd)
Articulatie (SR Herald)