Voertuigen Buza werden aangeschaft zonder openbare

  • Gepubliceerd op: 27-06-2020 - 12:22
  • Bron:
Voertuigen Buza werden aangeschaft zonder openbare

In januari 2019 keurde de Raad van Ministers (RvM), onder voorzitterschap van vicepresident Ashwin Adhin, het voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken goed voor de aanschaf van 4 voertuigen. In de missive van de RvM is opgenomen dat er wordt afgeweken van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding. Nergens is een reden aangegeven waarom voor een uitgave van US$ 127.500 geen aanbesteding nodig was. Uit de missive blijkt dat de aanbesteding gegund is aan een hier te lande gevestigd bedrijf, zonder dat andere autobedrijven een eerlijke kans hebben gehad op mededinging. Volgen …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Amokmaker aangehouden (Dagblad Suriname)
Dief op heterdaad betrapt (Dagblad Suriname)