Hoofdstembureau Wanica betreurt ruis

  • Gepubliceerd op: 29-05-2020 - 09:32
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Hoofdstembureau Wanica betreurt ruis Het hoofdstembureau van Wanica betreurt het feit dat er ruis ontstaan is over het aanleveren van processen-verbaal en stemkisten. Ook betreurt dit orgaan dat de naam van districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh door het slijk wordt gehaald dat hij hand-en-spandiensten heeft verleend aan de VHP. Door de politieke partij VHP is middels een schrijven gevraagd om te beschikken over 23 stuks processen-verbaal die niet aangeplakt waren door de respectievelijke stembureauvoorzitters uit kiesdistrict II, Wanica. Deze processen-verbaal zijn ook pas na afstemming met de voorzitter van het hoofdstem …
Lees Verder