De dikke huid van paars

  • Gepubliceerd op: 21-05-2020 - 21:02
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

De dikke huid van paars Er is nogal wat kritiek te horen over de puinhopen van bijkans 10 jaren paars. Over het geheimzinnig boek over de prestaties (verworvenheden) van paars, samengesteld in opdracht van vicepresident Ashwin Adhin, zijn de meningen verdeeld.  De bundel is moeilijk te krijgen, alle uitspraken over transparantie ten spijt, en over de inhoud en meer in het bijzonder de verworvenheden, zijn de geluiden zeer negatief. Zou de president geen verantwoording moeten afleggen in DNA over het gevoerde beleid in de afgelopen 10 jaren? Op de Staats-tv zien we veel propagandafilmpjes met geweldige verhalen. Er w …
Lees Verder