Medici staan niet achter Uitzonderingstoestand

  • Gepubliceerd op: 08-04-2020 - 18:12
  • Bron:

In alle landen die getroffen zijn door het Corona-virus, zijn het toch de (medisch) deskundigen die dienen aan te geven hoe we ervoor staan, en welke maatregelen de regering dient te treffen? Dit gebeurt dan in nauw overleg en in nauwe samenspraak met elkaar. De huidige maatregelen, voorafgaande aan de aanname van de Wet Uitzonderingstoestand, acht de Vereniging van Medici (VMS), en in het bijzonder de infectiologen van Suriname, toereikend, mits ook toegezien wordt op de handhaving daarvan. Ook de actuele informatieverstrekking aan de bevolking, zoals thans geschiedt, is van blijvend belang, …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Fawaka 050620 (Dagblad Suriname)
Kranslegging Baba en Mai (Dagblad Suriname)
COLUMN: Samen verder (De Ware Tijd)