Casino’s passen ‘No Work No pay’ toe ‘Hoe moet ik

  • Gepubliceerd op: 30-03-2020 - 18:37
  • Bron:
Casino’s passen ‘No Work No pay’ toe ‘Hoe moet ik

Het personeel van verschillende casino’s heeft in het weekend een schrijven ontvangen, waarin wordt aangegeven, dat het geen loon zal ontvangen over de periode van twee weken. Vanaf afgelopen zaterdag, zijn de casino’s tot nader order gesloten voor het publiek. Dit is één van de maatregelen die genomen is door het Covid-19 managementteam ter voorkoming c.q. verspreiding van het virus. Volgens de president is het nodig dergelijke maatregelen te treffen, daar Suriname de uitbraak van een Corona epidemie niet zal aankunnen. “Er is aan ons medegedeeld, dat wij voorlopig niet zullen ontvang …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Advies NCMT: Total Lockdown! (Dagblad Suriname)
$1.100.000.000 (Dagblad Suriname)
Australiërs shoppen weer (Dagblad Suriname)