Suriname Nieuws

Quorumprobleem: slepende kwestie!

  • Gepubliceerd op: 18-01-2020 - 18:57
  • Bron:
Quorumprobleem: slepende kwestie!

Vermeldenswaard is, dat zelfs in Nederland ook de quorumregel geldt. Daar zijn er ongeveer 150 zetels in de Tweede Kamer, dan moeten er 76 Kamerleden aanwezig zijn. Voor zover bekend, heeft het quorumprobleem nimmer parten gespeeld in de politieke historie van de Tweede Kamer. In Suriname zijn er 51 parlementsleden en om een vergadering te beleggen of een stemprocedure geldig te laten verlopen, moet de helft van de assembleeleden de presentielijst getekend hebben. In ons parlement, De Nationale Assemblee, gaat het om de helft van het aantal assembleeleden plus één (51:2= 25, rest 1, dus 26 l …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Opgeruimd staat netjes (Dagblad Suriname)