Suriname Nieuws

Directie SZF positief over besprekingen

  • Gepubliceerd op: 17-01-2020 - 14:32
  • Bron:
Directie SZF positief over besprekingen

De directie bij de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) is positief over de gesprekken die vandaag zijn gevoerd, nadat de bond besloot in beraad te gaan. Tijdens de besprekingen zijn door de directie en de bondsvoorzitter afspraken gemaakt over zaken die worden opgepakt. Dit meldt het SZF via het NII. Voor de directie van het SZF was het belangrijk dat de dienstverlening naar de cliënten ook tijdens de actie van de bond niet in gedrang kwam. De directie spreekt haar erkentelijkheid uit over de personeelsleden die uit hoofde van hun verantwoordelijkheidsbesef ervoor hebben gekozen de werkplek …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Bestuurder op slag dood (Dagblad Suriname)
Fawaka24220 (Dagblad Suriname)