Weinig protest tegen wijziging Wet op de Staatsschuld

  • Gepubliceerd op: 22-10-2019 - 15:47
  • Bron:

STREI! gaat onverkort door; laat zich niet kisten De oproep van politieke partij STREI! Kon op weinig bijval rekenen. Enkele tientallen personen, onder wie een paar politie toppers, togen dinsdagmorgen naar het parlement om te protesteren tegen de voorgenomen wijziging van de Wet op de Staatsschuld. STREI! zegt er elke dag te zullen protesteren totdat het initiatiefvoorstel van NDP-fractieleider Amzad Abdoel wordt ingetrokken: U hoorde aan het eind van het verslag Amzad Abdoel over het doel van zijn ingediend initiatiefvoorstel om de wet op de Staatsschuld te wijzigen. Erin wor …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Gezinnen in tijd van Corona (Dagblad Suriname)