Suriname Nieuws

SLM reageert op kwestie algemeen directeur

  • Gepubliceerd op: 06-07-2019 - 19:20
  • Bron:

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij NV (SLM NV) betreurt de diverse ongegronde berichtgevingen zoals die zijn verschenen in de media. Deze berichtgevingen berusten niet op juistheid van de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat de Raad van Commissarissen – binnen zijn bevoegdheden – ertoe is overgegaan tot een bepaalde statutaire handeling. Derhalve wenst de SLM ter voorkoming van verdere misvattingen en het onnodig berokkenen van schade aan alle bij deze betrokken partijen, als volgt te reageren. Als gevolg van diverse beleidsmatige en statutaire perikelen binnen de SLM, waarbij de R …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

LVV-minister op Cuba (De Ware Tijd)
LVV-minister in Cuba (De Ware Tijd)
Donkere kerst (SR Herald)