VMS: ‘Overheid kan bestaande ziekenhuizen niet overeind

  • Gepubliceerd op: 18-06-2019 - 17:25
  • Bron:

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft d.d. 31 mei jongstleden, een brief gericht aan de Vereniging van Medici in Suri-name (VMS) met het verzoek of de vereniging deel uit wil maken van het bestuur van de op-richting van de Stichting Regionaal Ziekenhuis Wanica. De redactie van De West heeft de hand weten te leggen op de brief die de VMS op 12 juni aan de minister heeft gestuurd, waarin de VMS laat weten dat zij om diverse redenen helaas geen gevolg kan geven aan het verzoek van de minister om een vertegenwoordiger van de VMS in het bestuur van de in oprichting zijnde stichting …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

PRO zegt dank (Starnieuws)