Suriname Nieuws

Caram stelt voor wijziging kasreservebeleid uit te stellen

  • Gepubliceerd op: 04-06-2019 - 14:50
  • Bron:

Monetair econoom Tony Caram vindt het bemoedigend en tot op zekere hoogte geruststellend dat de Centrale Bank en de bankiersvereniging afspraken hebben gemaakt over de kasreserve. Er is echter een reëel risico dat het aanhouden van de vreemde valutakasreserve bij de Centrale Bank, slechts een beperkt of helemaal geen positief effect zal hebben, zegt Caram in een verklaring. Het kan zelfs een averechtse werking hebben indien er kapitaalvlucht ontstaat. Caram stelt voor om in 2021 te beginnen met een voorzichtige, stapsgewijze invoering van de centralisatie van de kasreservemiddelen. De verkl …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws