Suriname Nieuws

VES: ‘Valse beschuldigingen VP in DNA’

  • Gepubliceerd op: 16-05-2019 - 14:10
  • Bron:

De Vereniging van Economisten in Su-riname (VES) is bijzonder teleurgesteld in vicepresident Ashwin Adhin vanwege de uitspraken die hij gedaan heeft in De Nationale Assemblee op maandag 13 mei 2019. De VES schreef hieromtrent de bewindsman de volgende open brief, die de VES wenst te delen met de samenleving: Geachte Vice-President, Middels deze brief, welke wij in het ka-der van transparent bestuur hierna als ‘open brief’ zullen delen met de ge-meenschap, be-nadert de Vere-niging van Eco-nomisten in Suri-name (VES) U met het volgende. De VES is bijzonder teleurgesteld in de uitspraken d …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Fawaka 080820 (Dagblad Suriname)