Suriname Nieuws

Kwestie SPSB: trial by media en botsende grondrechten

  • Gepubliceerd op: 12-05-2019 - 19:30
  • Bron:

(Aangeboden) Het gaat in de SPSB-zaak om een botsing van fundamentele rechten, te weten het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van de eer en goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (recht op privacy. ...

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws