Gronduitgifte door RGB geschiedt onrechtmatig

  • Gepubliceerd op: 23-04-2019 - 13:25
  • Bron:

De Rekenkamer heeft naar aanleiding van het rechtsongelijkheidsgevoel van burgers en onduidelijkheid over het proces van gronduitgifte in Suriname, een onderzoek ge-daan bij het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Het resultaat is verwerkt in het Re-kenkamerverslag 2018. Uit dit onderzoek is gebleken, dat de uitvoering van de procedure van grondtoewijzing in de praktijk niet rechtmatig verloopt, doordat aan de vier es-sentiële wettelijke voorwaarden, die de transparantie van de uitgifte van grond verhogen, niet wordt voldaan. “De Kamer heeft ook geen zekerheid of …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

COLUMN: Respect (De Ware Tijd)
COMMENTAAR: Zien doen (De Ware Tijd)