‘Minister Dodson en Pengel handelen in strijd met

  • Gepubliceerd op: 23-04-2019 - 12:25
  • Bron:

VHP-parlementariër Mahinder Jogi meent bewijzen te hebben dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulp-bronnen en minister Patrick Pengel van Openbare Wer-ken, Transport en Communicatie, in strijd handelen met de grondwet. Volgens de informatie van Jogi, zijn Pengel en Dodson bestuurders van stichtingen en ook nog directeuren van een naamloze vennootschap. Dit is in strijd met artikel 125 van de grondwet, waarin staat dat ministers geen nevenfuncties mogen hebben. Op 12 april jongstleden, heeft Jogi een brief gericht aan president Desiré Bou-terse, waarin hij aangeeft dat de ministers on …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

COLUMN: Respect (De Ware Tijd)
COMMENTAAR: Zien doen (De Ware Tijd)