Logo


NOB: geen stagnatie studiefinancieringen

  • Gepubliceerd op: 26-03-2019 - 13:55
  • Bron: SR Herald

De Raad van Commissarissen en het Tijdelijk Bestuur van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname NV (NOB) wensen naar aanleiding van diverse berichtgevingen die in de media zijn verschenen inzake studieleningen, te benadrukken dat alle door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur goedgekeurde leningen die verband houden met studiefinancieringen en onder het beheer van de NOB vallen, reeds uitbetaald worden, dan wel zich in het proces van uitbetaling bevinden. In dit kader worden studenten reeds opgeroepen voor het maken van afspraken of het ondertekenen van hun leningsovereenkom …

Lees Verder