Logo


DNA vraagt om duidelijke aanscherping sancties in nieuwe

  • Gepubliceerd op: 26-03-2019 - 13:40
  • Bron: Radio 10

In De Nationale Assemblee hebben verschillende volksvertegenwoordigers gewezen op het uitblijven van sanctiemaatregelen bij de nieuwe comptabiliteitswet. In de Nationale Assemblee is maandag de ontwerpwet conptabiliteitswet en regelgeving uitvoerig in behandeling genomen. De sprekers onder wie Commissievoorzitter Amzad Abdoel, maar ook VHP-fractie lid Asiskumar Gayadien, NDP lid Roselli Cotino en PL-volksvertegenwoordiger William Waidoe, zijn het allemaal over eens mee, dat in de nieuwe wet ook sanctiebepalingen moeten worden opgenomen als mocht blijken dat de regels op een of andere wijze …

Lees Verder