Logo


Brandstofprijs in ons land in relatie tot herinvoering

  • Gepubliceerd op: 12-02-2019 - 08:30
  • Bron: De West

De termijn van uitstel van de inning van de kentekenbelasting eindigt aan het eind van deze maand. De herinvoering van deze belasting per 1 januari 2019, vond plaats zonder de gelijktijdige afschaffing van de government take op de olieprijzen aan de pomp. Bij wijze van tegemoetkoming aan de samenleving, besloot de regering de daadwerkelijke inning van de belasting uit te stellen tot 1 maart 2019. De roep binnen de samenleving tot het doen intrekken van de kentekenbelasting neemt toe naarmate het einde van de maand nadert. Met dit protest tracht men te voorkomen dat er in feite dubbele inning p …

Lees Verder