Suriname Nieuws

Verwaarlozing militairen niet uit de duim gezogen

  • Gepubliceerd op: 26-01-2019 - 09:40
  • Bron:

Met enige teleurstelling heeft ondergetekende kennisgenomen van de inhoud van een vraaggesprek op 21 januari j.l. tussen de heer Limburg en luitenant Manising op Radio SRS. Van dit station dat als staatsmedium bekend staat, mag verwacht worden dat zij het nieuws op de juiste wijze tot het publiek brengt. Mede vanwege dit gegeven leefde ik (hetzij heel kort en ijdel) in de hoop dat er open en inhoudelijk in zou worden gegaan op de perikelen het leger aangaande, die de afgelopen drie maanden breed in de media zijn uitgemeten. Het gevoel van anticlimax was groot, toen het vraaggesprek op een een- …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

COVID-19 Stress op het Brein (Dagblad Suriname)