HVB maakt zich zorgen over schuldpositie Staat

  • Gepubliceerd op: 03-01-2019 - 09:35
  • Bron:

Sapoen belooft kritische opstelling tijdens begrotingsbehandeling Politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) tevens assembleelid Raymond Sapoen zegt zich ernstig zorgen te maken over het schuldenplafond van de Staat Suriname. Het gaat op dit moment om ongeveer 85% van het Bruto Binnenlands Product (bbp). Sapoen vindt dat een schuldpercentage ten opzichte van het bbp van 40 tot 50% verantwoord is voor landen in ontwikkeling. Het ziet ernaar uit dat de begroting over het dienstjaar 2019, van ruim zeven miljard Surinaamse dollar, voor meer dan de helft gefinancierd zal word …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Resultaten Laatste Peilingen (Dagblad Suriname)
Stil tennis-icoon heengegaan (Dagblad Suriname)