Mensenrechten, spirituele rechten

  • Gepubliceerd op: 19-09-2018 - 04:50
  • Bron:

(Aangeboden) In de eerste twee artikelen van de Verklaring van de Rechten van de Mens komt ter sprake, dat vrijheid en gelijkwaardigheid inherent zijn aan iedere mens en iedereen elkaar moet bejegenen als broeders. We kunnen ons dan afvragen: waar berusten die vrijheid en gelijkwaardigheid ...

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Lockdown van 6 tot 6 (De Ware Tijd)