Logo


Patricia Etnel: “Regering kan herwaarderingsprogramma leraren

  • Gepubliceerd op: 13-09-2018 - 17:05
  • Bron: Dagblad Suriname

Over 2 weken vangt het nieuwe schooljaar aan, echter heeft het bestuur van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) alsook de Bond van Leraren (BvL) nu al zijn misnoegen geuit ten aanzien van de nieuwe maatregelen die de Onderwijsminister Lilan Ferrier wil implementeren. Zo wil de minister een stopbord plaatsen achter de permanente educatietoelage van de onderwijsgevenden. Vakbondsleider Wilgo… …

Lees Verder