Logo


Ontmanteling Suralco geaccordeerd door regering

  • Gepubliceerd op: 21-07-2018 - 13:10
  • Bron: De West

In november 2015 besloot de Alcoa de productie van de Suralco-raffinaderij geleidelijk aan te reduceren, nadat grondig onderzoek en analyse hadden uitgewezen, dat de raffinaderij niet meer rendabel kon zijn. Deze resultaten en conclusies zijn uitvoerig besproken met de Surinaamse regering, vóórdat de productie volledig is stilgelegd. In 2016 bereikte Alcoa, na aanvullende besprekingen over de toekomst van de raffinaderij, een akkoord met de Surinaamse regering, via de Presidentiële Onderhande-lingscommissie voor de Bauxietindustrie, om de Suralco-raffinaderij permanent te sluiten en te ontm …

Lees Verder