Regering neemt Parijs-Akkoord niet serieus

  • Gepubliceerd op: 30-06-2018 - 12:50
  • Bron:

Met de ratificatie van het Parijs-Akkoord geven landen een politieke boodschap aan de wereld om bij te dragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde. Velen juichen daarom de ratificatie van het akkoord toe, maar volgens VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, heeft de regering een ander doel, zij wil hiermee aangeven dat Suriname niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van klimaatverandering in ons land. Nurmohamed wijst erop dat bijvoorbeeld juist het handelen van andere landen, zorgt voor de zeespiegelstijging, droogte en overstromingen in ons land. Met de ratificatie van het Pari …

Lees Verder

Meer Suriname Nieuws

Lockdown van 6 tot 6 (De Ware Tijd)
Taimur Ali Khan op de foto (Dagblad Suriname)