Logo


Training voor gebruik registratieformulier huiselijk geweld

  • Gepubliceerd op: 28-06-2018 - 16:30
  • Bron: SR Herald

Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft in samenwerking met het United Nations Population Fund (UNFPA), Women’s Rights Center en de Nationale Raad Huiselijk Geweld, een standaard registratieformulier voor het Korps Politie Suriname (KPS) en andere instanties die gevallen van huiselijk geweld behandelen, ontwikkeld. Medewerkers van diverse afdelingen van het ministerie, KPS en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), zijn vandaag getraind in het invullen van dit formulier. Op deze eendaagse training, gehouden in de Ballroom van Lalla Rookh, kregen de deelnemers informa …

Lees Verder