Logo


Bewoners Kabalebo krijgen Surinaamse nationaliteit

  • Gepubliceerd op: 24-06-2018 - 00:05
  • Bron: SR Herald

Heden heeft een heugelijk feit zich voltrokken voor de bewoners van het bestuursressort Kabalebo. Achttien personen mochten uit handen van districtscommissaris (dc) Theresia Cirino van dit bestuursressort de beschikking, ingevolge artikel 12 van de Wet op nationaliteit en ingezetenschap, betreffende de Surinaamse nationaliteit ontvangen. De dc reikte de beschikkingen uit namens de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. De bewoners die de beschikking hebben ontvangen, hebben reeds tientallen jaren op dit moment gewacht en waren zeer verheugd en dankbaar. De achttien beschikkingen zi …

Lees Verder