Logo


Voortrekkersrol Biza bij uitvoering Wet Algemeen Pensioenfonds

  • Gepubliceerd op: 25-04-2018 - 01:05
  • Bron: Starnieuws

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Algemeen Pensioenfonds (WAP) een trekkersrol. Om deze rol gestructureerd en weloverwogen te kunnen vervullen, heeft minister Mike Noersalim de Gemengde Interdepartementale Commissie ingeste ...

Lees Verder