Logo


Jogi ingenomen met aanpak wateroverlast

  • Gepubliceerd op: 16-04-2018 - 10:35
  • Bron: De West

VHP-assembleelid Mahinder Jogi tevens lid van de vaste commissie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is ingenomen met de gezamenlijke aanpak van wateroverlast door de mi-nisteries LVV en Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Het probleem van de wa-teroverlast haalde Jogi aan tijdens de vergadering van De Nationale Assem-blee (DNA). Door de hevige regenval van de afgelopen dagen, hebben de boeren het erg moeilijk met hun aanplant. Een aantal gebieden is onder water gelopen, omdat lozingen, sluizen en kokers, verstopt waren. Dit is volgens Jogi te wijten aan de regering, daar …

Lees Verder