Logo


BEWIJS GELEVERD

  • Gepubliceerd op: 19-02-2018 - 10:45
  • Bron: De West

BEWIJS GELEVERDDat wij niet geïnteresseerd zijn in het beschermen en behouden van ons Cultureel Erfgoed, wordt dagelijks duidelijker. Je hoeft maar goed te kijken naar de staat waarin de monumentale gebouwen die onder het beheer van de Staat verkeren zich bevinden, dan is het duidelijk dat we te maken hebben met cultuurbarbaren. Ook bepaalde particulieren doen er alles aan om historische monumenten te vernietigen. Een mooi voorbeeld vormt het pand op de hoek van de Dokter Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenbrugstraat, waar in de koloniale tijd het zogeheten ‘Zwarte Hof’ in ondergebracht was, in de j …

Lees Verder