Logo


Nieuwe Politie Attaché Brazilië bezoekt plv korpschef;

  • Gepubliceerd op: 14-11-2017 - 06:05
  • Bron: KPS

De politie Attaché van Brazilië in Suriname, Federale commissaris van politie mw. Evangelina Cariné Miranda, heeft op vrijdag 10 november een kennismakingsbezoek gebracht aan de Plv. Korpschef van het Korps Politie Suriname, commissaris van politie dhr. Antonio Chin. Bij die gelegenheid welke plaatsvond op het Hoofdkwartier van het Korps Politie Suriname (KPS), is onder meer van gedachten gewisseld over politie samenwerking op diverse gebieden en institutionele versterking van het KPS. Daarnaast zijn trainingsmogelijkheden voor het personeel van KPS en de ondertekening van een Memorandum of …

Lees Verder