Suriname Nieuws (Pagina 114)

Onze robots (De West)
Prijsopdrijving (De West)
Markten gaan aangepast open (Dagblad Suriname)
Geen schaarste op komst! (Dagblad Suriname)