Initiatiefwetten niet voor salarisverhoging maar voor synchronisatie, zegt

  • Gepubliceerd op: 04-03-2024 - 22:02
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Initiatiefwetten niet voor salarisverhoging maar voor synchronisatie, zegtDe Nationale Assemblée. Foto: Dagblad Suriname Asiskumar Gajadien van de VHP en Genevieve Jordan van de ABOP hebben een aantal initiatief wetten ingediend die betrekking hebben op het synchroniseren van de geldelijke voorzieningen van de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Dit initaitief is gekomen naar aanleiding van het feit dat sedert 1975 in de grondwet is opgenomen dat de geldelijke voorzieningen van de rechterlijke macht bij wet geregeld moet worden. Dit is nooit gebeurd. Asis Gajadien zegt dat dit steeds werd opgevangen met staatsbeluiten. Het huidige voorstel beoogt geenszins de salarissen van de bewindslieden te verhogen maar juist om het systeem te herzien en te versoberen. Gajadien zegt zich ervan bewust te zijn dat het om een politiek gevoe …
Lees Verder