Komst Mennonieten een waas van geheimzinnigheid

  • Gepubliceerd op: 11-02-2024 - 10:07
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Komst Mennonieten een waas van geheimzinnigheidINGEZONDEN Reeds enige tijd is er nog al wat te doen omtrent de komst van de Mennonieten hier in Suriname. Dit alles is even geheimzinnig als de groep zelf. De Surinaamse gemeenschap moet een glas heldere uiteenzetting krijgen van de bedoelde missie. Tot nog toe moest uit tweedehands informaties blijken dat het gaat om buitenlanders die voornamelijk geïnteresseerd zijn in het opzetten van grootschalige landbouw activiteiten in met name het achterland van Suriname. Een eerlijke en transparante communicatie is er niet. Wat we in deze moeten voorkomen is om vanuit algemene aannames een donker kleed te halen over de Mennonieten. Om dit te bewerkstelligen moeten we in Suriname wel over alle aspecten hieromtrent de juiste informaties hebben. “Als we kijken naar de verwarring en meni …
Lees Verder